Advies HGR: Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep 2020-2021 i.k.v. Covid-19

In dit advies van de HGR leest u meer over de vaccinatie tegen seizoensgebonden griep (i.k.v. covid-19) en welke bevolkingsgroepen prioritair moeten worden gevaccineerd.

De Raad houdt zich aan de aanbeveling voor vaccinatie tegen seizoensgriep voor de volgende 3 doelgroepen in categorie A:

  • Groep : personen met een risico op complicaties (zwangere vrouwen, chronisch zieken met leeftijd > 6 maanden, personen met leeftijd > 65 jaar, personen die verblijven in een instelling, kinderen > 6 maanden onder langdurige aspirinetherapie);
  • Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector;
  • Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als groep 1 of kinderen jonger dan 6 maanden.

Categorie B: daarnaast is het ook zinvol om alle personen tussen 50 en 65 jaar te vaccineren.

 

Dit jaar wenst de HGR meer dan ooit personen uit categorie A aan te bevelen om zich te laten vaccineren om op die manier de bezetting van ziekenhuisbedden potentieel te verminderen indien het griepseizoen zou samenvallen met een piek van Covid-19. Ook wordt benadrukt dat het vaccineren van personeel werkzaam in de gezondheidssector van belang is om niet enkel patiënten indirect te beschermen maar ook om zichzelf te beschermen en de eigen beschikbaarheid te waarborgen in het geval van een nieuwe golf van Covid-19. In dezelfde context is het bovendien wenselijk om ook de nadruk te leggen op het vaccineren van personen tussen 50 en 65 jaar tegen seizoensgriep (categorie B).